Filmen på 1940-talet

Filmen på 1940-talet

Filmerna på 1940-talet präglades mycket av andra världskriget. En stor del av filmerna handlade om bland annat hjälteinsatser som var ett försök att höja invånarnas moral. Till exempel filmerna som skapades i Tyskland hade en fokus på att förhärliga den nazistiska...
Stumfilmen

Stumfilmen

När filmen först blev populär kring sekelskiftet 1900 såg de flesta på den som ett substitut för teater. Många ansåg filmen som skadlig mot både nerver och ögon, teorierna var många som beskrev hur människor kunde fara illa när de utsattes för rörliga bilder. Filmen...
Ljudfilmen

Ljudfilmen

Det var redan i slutet på 1920-talet som filmen började förändras. Ljudfilmen började dyka upp och vissa klarade den här övergången på ett utmärkt vis medan andras karriärer inte klarade av denna övergång. Det var en successiv utveckling som började med att filmerna...
Divi